Bestyrelsesmøde i "COOL:DK" – referat

afholdt d. 9/5 2000

Deltagere

Fraværende

Agenda

Ny formand

Kim Hjortholm fra Kommunedata havde meddelt bestyrelsen, at han trak sig fra formandsposten, hvorved Bo Dueholm Nielsen fra Mærsk Data overtog roret. Dermed trådte også 2. suppleanten ind i bestyrelsen, der herefter består af:

Bestyrelsen diskuterede den nødvendige supplering af medlemmer til bestyrelsen, og vil derfor gerne opfordre de store anvendere af COOL produkter på begge sider af Storebælt til at melde sig til arbejdet. 

CA's overtagelse af Sterling - hvad så med ISSUG ?

Bo orienterede kort om de overvejelser, der har været i den europæiske brugergruppe - ISSUG, efter at CA har overtaget Sterling. Dette vil dog formodentlig blive endnu mere gennemarbejdet, inden den årlige konference i afholdes. Vi håber på næste brugergruppe, at kunne få CA Danmark til at give os et overblik over, hvordan det fremtidige samarbejde mellem os (kunderne), CA, Adaptive, support osv. kommer til at foregå.

Næste brugergruppemøde

Afholdes 14. september i år. Ifølge vedtægterne burde det have været afholdt "omkring 1. marts", men på det tidspunkt havde vi vist alle travlt med at tø den frosne zone op og sætte en masse releases og nye systemer i produktion. Indkaldelsen til mødet bliver udsendt ultimo maj.