Bestyrelsesmøde i "COOL:DK" – referat

afholdt d. 13/11 2000 hos FDB Data

Deltagere

Agenda

 1. Valg af referent
 2. Konstituering af ny bestyrelse
  1. Formand
  2. 1 års deltager
  3. 2 års deltager
 3. Hvem tager sig af hvad ?
  1. Brugergruppemødet, overordnet
  2. Websiten
  3. Indhold (streams, emner, personer) på brugergruppemødet
 4. Næste møde

1. Valg af referent

Jan-Ove blev valgt.

2. Konstituering af ny bestyrelse

 1. Formand: Bo fortsætter som formand i næste periode
 2. 1 år: Jette er med indtil 1.3.2001 - og stiller gerne op til genvalg
 3. 2 år: Jan-Ove

3. Hvem tager sig af hvad ?

a) Bo tager sig af følgende:

b) Jan-Ove koordinerer websiten med Preben

c) Alle forsøger at skaffe foredragsholdere og temaer

4.Næste møde

En gang i januar 2001