Referat fra bestyrelsesmøde d. 25/1 2001

Deltagere: Jette Sangberg, Jan Ove Nesheim, Klaus Hansen, Gunnar Emcken, Bo Dueholm Nielsen

Dagsorden

  1. Siden sidst
    - Web status
    - Firmaprofil
  2. Tidspunkt for brugergruppemøde
  3. Emner til brugergruppemøde
  4. Detailplanlægning af program
  5. Næste udsendelse

ad. 1

Web er opdateret og ok. Firmaprofiler skrider fremad.

ad. 2

Pt ingen dato (kom samme dag, 29/3)

ad. 3 + 4

Emner gennemgået ud fra emnelisten og indsat i program, Jette fremstiller detailprogram.

Enkeltemner bekræftes med synopsis og taler hurtigst muligt til Jette.

ad. 5

Næste udsendelse forsøges fredag d. 2/2, Bo fremstiller indkaldelse