Referat af bestyrelsesmøde i Cool:Brugergruppen d. 25.11.2002

Tilstede: Nanna Stäcker (KMD), Klaus Hansen (COOP Danmark), Jette Sangberg (COOP Danmark), Birgit Kjærgaard (VP) og Jan-Ove Nesheim (Nykredit).

 

Indhold:

1. Velkomst og valg af referent

2. Emner til generalforsamlingen

3. Opfordring til at opdatere firmaprofil ved opgradering m.v.

4. Samarbejde med IOCORE

5. Afstemme regnskab

6. Status på indlæg

7. Grovskitse til dagsorden 14.3.2003

8. Skal vi invitere de svenske Gen brugere til næste brugergruppemøde ?

9. Status på EDGE

10. Fordeling af opgaver og afrunding

 

1. Velkomst og valg af referent

Jette bød velkommen og Jan-Ove meldte sig som referent.

 

2. Emner til generalforsamlingen

Jette er på valg (og er villig til genvalg). Begge suppleanter (Klaus og Birgit) er på valg (og begge er villige til genvalg. Klaus trækker sig gerne hvis der er en fra Mærsk der melder sig.

Ingen yderligere punkter.

 

3. Opfordring til at opdatere firmaprofil ved opgradering m.v.

Vi skal opfordre medlemsfirmaerne (kontaktpersonerne) til at holde firmaprofilerne ajour. Jette sender mail senere.

Hvad gør vi hvis Preben ønsker at stoppe som vores webmaster ? Vi afventer og ser efter generalforsamlingen....

 

4. Samarbejde med IOCORE

Peder Gantzel er ny kontakt for IOCORE. Og de vil gerne stå for aftenarrangementet igen i år. De vil også gerne komme og holde et 45-60 min. indlæg.

Vi snakkede om det juridiske i at vores konto står i IOCORE. Jette skriver til Peder og beder om et eller andet konto-sikkerheds bevis. Hvis der ikke kan opnås et sådant overvejer vi at overføre kontoen til egen bank.

 

5. Afstemme regnskab

Jette har fået kontoudskrift pr. 16.9.2002 fra Peder Gantzel. Vi har p.t. kr. 34.010,40 på kontoen.

Disse er primært indskud fra firmaer - og vi skal have en vis kapital stående til at imødekomme udgifter i forbindelse med aflysning af mødelokaler ved svigtende deltagelse.

 

6. Status på indlæg

Vi kom frem til følgende mulige udbud af indlæg:

1. JUMAR        3. parts leverandør som gerne vil komme og lave indlæg

2. CA              leverandør som helt sikkert gerne vil lave indlæg

3. IOCORE     samarbejdspartner som gerne vil lave indlæg

4. Mærsk        Erfaringer med HK v/Claus

5. COOP         Komponent til udstilling af Encyclopedia oplysninger i XML v/Flemming Poulsen

6. COOP         How do we do Web ? v/Lasse Geisler

7. COOP         Arkitektur v/Klaus Hansen

8. COOP         CBD - fra analyse til komponenter v/Lars Fredriksen

9. COOP         Håndtering af data-ændringer i komponenter v/Lars Fredriksen

10. ønske      MQ og TCP/IP anvendelse ifm. Gen v/Flemming Mølgård, KMD og Jan-Ove Nesheim, Nykredit

11. ønske      GUI faciliteter i Gen

12. ønske      XML anvendelse ifm. Gen v/Lars Kronborg, COOP

13. ønske      GuardIEn/XOS

14. ønske      Batch trace - måske v/?????, COOP ?

 

 

7. Grovskitse til dagsorden 14.3.2003

08:30 - 09:00                                            Registrering og kaffe

09:00 - 09:30                                            Velkomst og generalforsamling

09:30 - 10:30                      JUMAR (Service-based aapp. architectures - a basis for succesful CBD)

10:30 - 11:00                      Kaffe

11:00 - 12:00                                            CA

12:00 - 13:00                                            Frokost

13:00 - 13:45                                            A(7)               B(4)               C(10)

13:45 - 14:00                                            Pause

14:00 - 14:45                                            A(8)               B(5)               C(12)

14:45 - 15:15                                            Kaffe

15:15 - 16:00                                            A(9)               B(6)               C(14)

16:00 - 16:15                                            Pause

16:15 - 17:00                                            IOCORE

17:00 - ??:??                       Aften arrangement

 

Jette tager kontakt til Lars Stuhr, CA for at høre om CA vil lave indlæg. Vi ønsker en produktkyndig person a'la Paul Huges, CA som kan tale om Gen's fremtid i 30 min. efterfulgt af spørgsmål fra salen.

Vi efterlyser spørgsmål til CA fra brugergruppemedlemmerne ifm. tilmeldingen og efterfølgende via maillisten.

 

8. Skal vi invitere de svenske Gen brugere til næste brugergruppemøde ?

 

Sverige har en lille Gen brugergruppe der ikke fungerer så godt som vores. Skal vi tilbyde svenskerne at deltage på vores brugergruppe ? Vi var enige i at det kunne være udmærket at invitere dem til at deltage med 2 personer pr. firma.

Jette sender invitation via Martin Johem, IOCORE Sverige. De inviteres til 9:30 - altså efter generalforsamlingen.

 

9. Status på EDGE

Jette har snakket med Piyush Singh, chairman for EDGE i London. Blandt andet om at EDGE medlemsskabet dels bør være person-uafhængigt og dels om at det burde være gratis (som det var under ISSUG tiden). Det var han lydhør overfor og sagde at det arbejdede de hen imod idet det var både dyrt og besværligt at administrere medlemsskabet.

 

CA har sendt et spørgeskema til os om vi vil være en CA LUG (local user group) - vil vi det ?

Det giver gratis adgang til CA World for et bestyrelsesmedlem samt adgang til flere CA informationer.

Vi besluttede at besvare skemaet og se hvad der sker....

Jette  følger op på hvad det indebærer - inden hun sender skema.

 

EDGE efterspørger om de må linke til vores hjemmeside fra EDGE hjemmesiden (selv om vi ikke er en LUG under EDGE) - det synes vi er OK -  Jette  sender link til EDGE.

 

 

10. Fordeling af opgaver og afrunding

Nanna           Afklar C(10) session (Nanna har allerede fået accept fra Flemming)

 

Jan-Ove        Afklar C(10) session (Jan-Ove kan dække TCP/IP - undersøger om Martin også kan deltage)

                      Sender yderligere link til 3. parts leverandører til Preben til hjemmesiden

 

Klaus             Afklarer A(7, 8 og 9) samt C(12) sessioner

 

Jette              Kontakter Mærsk vedr.  B(4) session og afklarer C(14) samt B(5 og 6)

                      Kontakter også JUMAR, CA og IOCORE....

Undersøger om CA vil give os navnene på nye danske Gen kunder aht. medlemskab af brugergruppen.

Regner på mindste antal tilmeldinger før aflysning er nødvendig.

 

 

Således hørt.

Jan-Ove Nesheim