Referat fra bestyrelsesmøde i Advantage:Gen brugergruppen

den 3. juni 2003

 

 

 

Tilstede: Jette Sangberg (formand – Coop Danmark), Jan-Ove Nesheim (kasserer - Nykredit), Nanna Stäcker (medlem - KMD), Birgit Kjærgaard (suppleant - VP), Thomas A. Andersen (suppleant - Maersk Data)

 

Ref: Nanna Stäcker

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 

Ad 1: opfølgning på brugergruppemøde

 

Der har været positiv respons på det sidste brugergruppemøde, med melding om at indlæggende var af høj standard, og der var sket meget erfaringsudveksling.

 

Alle indlægsholdere har nu leveret materiale, der lægges ud på hjemmesiden.

 

Er firmaprofilerne arbejdet værd – bliver de brugt ? Tages op på næste brugergruppe.

 

 

Ad 2: Hjemmeside

 

Vores nuværende abonnement er opsagt, og hjemmesiden flytter så snart det nye abonnement er oprettet. Nyt navn bliver   www.gen-brugergruppe.dk

 

Ad 3: Samarbejde med IOCORE

 

Efter CA’s overtagelse af Advantage:gen supporten i DK, ønsker vi at vores formelle samarbejde med IOCORE afsluttes. Vi har tidligere haft brugergruppens konto registreret hos IOCORE, denne ønsker vi fremover at styre og eje selv.

Vi har derfor konstitueret Jan-Ove Nesheim som kasserer. Hans første opgave bliver at oprette konto i Nykredit Bank, hvorefter Jette sørger for overflytning af de midler der er indestående hos IOCORE.

 

Vi afrunder vores formelle samarbejde med IOCORE, så snart kontoen er flyttet.

 

Ad 4:  Opfølgning økonomi

 

Vi har ikke modtaget kontoudskrift fra IOCORE.

 

Kontoen skal trækkes ud af IOCORE. Jan-Ove blev valgt som kasserer, og opretter konto i Nykredit bank. Jette sørger for overflytningen fra den nuværende konto.

 

 

Ad 5: Gennemgang og korrigering af køreplan

 

Jette udsender en korrigeret plan.

 

Ad 6: Næste brugergruppemøde

 

Dato for næste brugergruppe møde er den 25/3-2004 i Ingeniørenes hus.

 

Vi fortsætter samarbejdet med ELM-event ved Helle Due, der tager sig af det praktiske omkring lokaler. Jette undersøger om Helle Due også vil påtage sig tilmeldings administration og fakturering, og hvad det i givet fald vil koste.

 

Jette kontakter CA for evt. sponsering af aftenarrangement.

 

Ad 6: samarbejde med CA

 

Vi er blevet opfordret til at blive en CA-brugergruppe, hvilket vi har sagt ja til. Der er nu link fra CA’s hjemmeside, hvor Jette lægger vores formålsparagraf ind, og link videre til vores egen hjemmeside.

 

Jette opfordrer igen CA til at give os meddelelse om evt. nye installationer.

 

Ad 7: CARE

 

CA regional exchange konference. Jette er inviteret til CARE af  CA (med alt betalt ) og deltager naturligvis. Alle nye brugergrupper får en mentor, vores er Per Adle.

 

Ad 8: input til CARE

 

Jette tager følgende med på CARE konferencen:

 

CA skal holde fokus på kvaliteten af de leverede produkter.

 

Høre mere om værktøjet der skal erstatte STARTCC

 

 

Ad 9: evt.

 

Næste bestyrelsesmøde holdes hos VP den 26. november 2003