Referat fra bestyrelsesmøde i Den Danske Advantage Gen Brugergruppe

tirsdag den 30. november 2004 kl. 10-15

 

 

 

Tilstede: Jette Sangberg (formand – Coop Norden IT), Jan-Ove Nesheim kasserer - Nykredit), Nanna Stäcker (medlem - KMD), Birgit Kjærgaard (suppleant - VP)

 

Fraværende: Thomas A. Andersen (suppleant - Maersk Data)

 

Ref: Jan-Ove Nesheim 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 

Ad 1: Velkomst og valg af referent

 

Jette bød velkommen og Jan-Ove meldte sig som referent.

 

 

Ad 2: Emner til generalforsamling – bl.a. navneskift

 

Til generalforsamlingen er Jette og Nanna på valg til bestyrelse samt Birgit og Thomas til suppleant.

 

Den danske CA Support side (http://ca.com/dk/support/) refererer til vores gamle navn – skal rettes.

Jan-Ove tager kontakt til Tina Havsted

 

Vi skal have rettet navnet på brugergruppen – igen. Et forslag kunne være ”Den Danske Gen Brugergruppe” da vi mener at have hørt at CA vil fastholde den del af navnet fremover…

Vi skriver til brugergruppens mail-liste for at høre om medlemmerne har nogle gode forslag.

 

 

 

Ad 3: Status på CARE og samarbejde med CA

 

Jette deltog på CARE (konference for brugergruppeformænd) tidligere i år. Den varede 2 dage – fordelt på 1 dags teambuilding med at bygge en legeplads og 1 dags faglig sparring med CA og øvrige formænd.

Den faglige del var god – teambuilding dagen kunne undværes!

Det var anden gang at Jette var afsted, så hun overdrager opgaven til Jan-Ove for 2005.

 

Vi havde ingen punkter under samarbejde med CA.

 

 

Ad 4: Webmaster fremover

 

Preben Nilsson, BEC har velvilligt tilbudt sin assistance igen!

 

 

Ad 5: Status på Suggestions

 

Jan-Ove har fulgt op på Suggestions Administrator rollen siden CA udmeldte deres plan. Det er gået ned ad bakke lige siden. Seneste nyt er at CA igen kun vil lade EDGE brugergruppen prioritere ændringsønsker til Gen. Det er vi selvfølgelig ikke enige i så vi følger op og vil forsøge at få CA til at acceptere os som en selvstændig repræsentant for de danske Gen kunder.

Jan-Ove følger op overfor CA

 

 

Ad 6: Status på EDGE

 

Nanna var den eneste fra bestyrelsen der var med på EDGE i år. Den blev afholdt i Prag. Den var ikke sindsoprivende – kun ca. 200 deltagere og 7 3-parts leverandører.

Nanna fik kontakt til et par leverandører med henblik på evt. præsentationer på vores brugergruppemøde til marts.

 

 

Ad 7: Afstemme regnskab

 

Jan-Ove præsenterede det foreløbige regnskab for 2004 (mangler renteindtægter pr. 31.12.2004). Det ser fint ud – vi har kun brugt ca. kr. 5.000,- af vores beholdning.

Som udgangspunkt holder vi derfor fast ved de efterhånden sædvanlige kr. 700,- i deltagergebyr for brugergruppen…

 

 

 

Ad 8: Status på indlæg, 9: Grovskitse til dagsorden og 10: Fordeling af opgaver og afrunding

 

Vi har pt. følgende oplæg til indlæg (!)

(F) = Fælles

(A) = Stream A

(B) = Stream B

(C) = Stream C

 

(A) Arkitektur som integrationsmotor v/Klaus Hansen, Coop Norden IT

Er dette Gen relevant / interessant for Gen udviklere?

Jette afklarer

 

(B) Guardien – IET Product Update

(F) Guardien – Introduktion

Nanna kontakter og afklarer med IET

 

(B) UML/Gen konverter v/Jumar

Jette kontakter og afklarer med Jumar

 

(F) SOA v/Nykredit

Kan det laves (endnu) mere Gen tilrettet?

Jan-Ove kontakter og afklarer med Nykredit.

 

(C) ASP.NET

(C) Webservices

Vi mangler input – hvem kan/vil holde indlæg? Er det interessant for deltagere?

Jette skriver efter input på brugergruppens mail-liste

 

(C) Erfaringer med Betatest af Gen 7.0 v/Nykredit og Maersk Data?

Jan-Ove laver indlæg for Nykredit og kontakter og afklarer med Tim Russel, Maersk Data

 

(B) X-Trace v/Meisner IT

Nanna kontakter og afklarer med Henrik Meisner

 

(F/C) Gen Product Update v/CA

Jette kontakter og afklarer med CA

 

(C) Erfaringer med XML-Composer v/Nykredit

Jan-Ove kontakter og afklarer

 

 

 

Ad 11: Eventuelt

I.a.b.