Referat af bestyrelsesmøde i Den danske GEN brugergruppe

 

Bestyrelsesmøde 21. november 2005

 

Dagsorden

 

1.       ·   Velkomst og valg af referent

2.       ·   Emner til generalforsamling

3.       ·   Status på Care og samarbejde med CA

4.       ·   Nyt fra CA World

5.       ·   Status på Suggestions

6.       ·   Status på EDGE

7.       ·   Afstemme regnskab

8.       ·   Status på indlæg

9.       ·   Grovskitse til dagsorden

10.   ·   Fordeling af opgaver og afrunding

11.   ·   Evt.

 

Ad 1:

Møde afholdt hos VP og Birgit valgtes som referent.

 

Ad 2:

Ingen indkomne forslag fra brugerkredsen eller bestyrelsen, så generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne.

 

Ad 3:

Sidste konference afholdt 12-13.11 2005 , ikke specielt mange deltagere og af GEN kunder var der kun tre. CA management møde afholdt som paneldiskussion, hvor en stor del af tiden anvendtes til præsentation af paneldeltagerne og ikke så meget med diskussion af produkterne. Interessen var også her minimal, da ikke mange deltog i arrangementet.

 

Ad 4:

CA-world GEN området er meget lille og bliver næsten usynlig på konferencen.

CA satser fremover på bedre kvalitet i deres GEN produkter.

Chefen for supportområdet:

DARS forsvinder og issues overtager i stedet.

First level support forbedres med mere og bredere kvalificeret personale. På et rejst issue skal kunden have svar i løbet af 2 mdr med angivelse af status.

Vi skriver til kontaktpersoner for at få saneret ud i de 55000 eksisterende DARS. På CA-world blev CA’s forslag omkring at slette DARS ældre end et år pure afvist.

Udløb af release varsles med minimum 12 mdr. Support er tilgængelig for GEN produkter for GA release og GA release – 1. CA åbner op for mulighed for køb af support i 3 år ekstra ifbm udløb af en release. For Z/OS er supporten tilgængelig i minimum 18 mdr.

Brugergruppe i andre lande får sponseret udgifter ifbm afholdelse af brugergruppekonferencer. Vi tager kontakt til CA Danmark for at høre hvilke muligheder der er.

 

 

 

Ad 5:

 

DARS, indlæg på brugergruppen – hvordan håndteres kvartalsvis gennemgang mm.

 

Ad 6:

Se også afsnit 4.

EDGE

- “PLUG” paraplyorganisation for CA med focus på produktområder f.eks GEN.

- Developer days afholdes til marts i London .

 

Ad 7.

Regnskabet, vi har en god økonomi.

 

Ad 8.

 

Indlæg på brugergruppemødet:

 

Fælles seancer

Generalforsamling

QAT flow

Roadmap CA + Gen workshop 7.0

 

Parallel sessioner:

CE-edit  Response Systems

Guardien erfa

Dars

SOA – Nykredit

Parallel udvikling med Guardien

QAT Publisher

 

Ad 9

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 revisorer

Eventuelt

 

Ad 10

 

JON tager sig af DARS, SOA indlæg samt sponsorat fra CA.

JES varetager kontakten til QAT, Response Systems og ELM

BK referent