Bestyrelsesmøde i Den danske Gen brugergruppe 24-11-2006

 

Dagsorden:

 

  1. Velkomst og valg af referent
  2. Emner til generalforsamling
  3. Afgøre hvor mange ’gratis’ pladser sponsorer kan få
  4. Afstemme regnskab
  5. Status på indlæg (brugergruppemøde)
  6. Grovskitse på dagsorden (brugergruppemøde)
  7. Fordeling af opgaver og afrunding
  8. Evt.

 

Til stede:

 

 

 

Ad.1)  Formanden bød velkommen og takkede for fuldtalligt fremmøde.

            Som referent blev valg nbm.

 

Ad.2)  Der var ingen emner til generalforsamling, ej heller indkommne forslag.

 

Ad.3)  Det blev besluttet at sponsorere får tildelt en gratis plads på brugergruppemødet.

           Desuden blev det besluttet at indlægsholderer også tildeles en gratis plads.

 

Ad.4)  Jan-Ove redegjorde for regnskabet der 31/12 gøres klar til revisor. Endelig

           godkendelse foretages af generelforsamlingen.

 

Ad.5)  Indkommende forslag fra Leverandører, brugergruppe medlemmer og bestyrelsen

           blev gennemgået og vurderet. Dette endte med den i Ad.6 skitserede grovskitse.    

 

Ad.6)  Fælles indlæg:

·         CA session med hovedvægt på web-generering med live demo

·         SOA gen-orinteret

·         Useability / Udefra kommende med faglig vinkel

            Streams:

·         Jumar inter-face Erwin/gen

·         Kaizen Informatics bvba  FILEMAN

·         Jan Erik Jensen / Performance i DB2/gen

·         IET  nye produkter

·         GuardIEn erfa plus parallel udvikling hos Coop

·         7.6 update erfa

 

 

 

Ad.7)  Kontakt til indlægsholderer blev fordelt. Formanden sender brev ud til potentielle

           sponsorere. Pris på 700,- pr. brugergruppemøde deltager fastholdes. Deltagerliste

           udleveres under brugergruppemødet. Der vælges en fast menu af bestyrelsen, og

           ELM bliver bedt om at finde et sted hvor vi sidder mere samlet, samt ikke mindst

           et sted hvor et højerer mad niveau er en mulig option.        

 

Ad.8)  Formanden takkede for god ro og orden. Bestyrelsen takker VP for værtsskabet.