Referat af bestyrelsesmøde den 19. november 2007 afholdt på VP.

 

 

Tilstede:

 

Jan-Ove Nesheim  (Nykredit)

Niels B. Madsen  (IBM)

Birgit Kjærgaard  (VP)

Margrethe Klostergaard (Coop)

Nanna Stäcker  (KMD)

 

 

 

Referent:

 

Nanna Stäcker

 

 

 

Emner til Generalforsamlingen

 

Da Jan-Ove  træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling, stiller Nanna Stäcker op som formand for bestyrelsen.

 

Eventuelt interesserede opfordres til at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling.

 

 

Regnskab:

 

Margrethe udsender dette snarest (er ved referarets udsendelse modtaget af bestyrelsen)

 

 

Brugergruppe mødet:

 

Afholdes den 27. marts 2008.

 

Sponsorater:

 

Jacofi sponserer drikkevarer op til 5000,- kr

 

Strand & Donslund samt 7N kontaktes af Jan-Ove.

 

 

Emner:

 

Vi enedes om at 7.6+ opgraderingen skal have en stor plads på årets brugergruppemøde, da den fylder meget i alle virksomhederne.

 

Emner derudover:

 

Generalforsamling

 

CA:

 

 

IET:

 

 

Gen opgraderings erfagruppe:

Gen 7.6+ teknisk gennemgang af  problematikker omkring opgradering

 

Hvor kan GuardIEn hjælpe I en opgradering

 

Hvor er de enkelte firmaer i forløbet

 

Hvilke risici ser vi

 

Round table med diskussion

 

 

Gen 8              evt med fokus på        plugins

.Net

Webservices

                                                      CA

 

Trace I Gen the KMD way (Flemming Mølgaard / KMD)

 

Xtrace (Henrik Meisner)

 

GuardIEn v/ IET

 

Erfaring med Gen Webservises (Martin ?? / Nykredit)

 

 

Eric Reiss

 

"Usability".

 

 

 

 

 

 

Det blev besluttet af brugergruppemødet den 27. marts 2008 afholdes !

 

Bestyrelsen takker VP for godt værtskab.