Referat af bestyrelsesmøde den 30. september 2010 afholdt hos KMD - Ålborg.

 

 

Tilstede:

 

Birgit Kjærgaard  (VP)

Margrethe Klostergaard (Coop)

Nanna Stäcker  (KMD)

Flemming Mølgaard (KMD)                                       

Tim Russel (IBM)

Flemming Poulsen (COOP)

 

 

Referent:

 

Nanna Stäcker

 

 

 

Emner til Generalforsamlingen

Ingen nye emner

 

Regnskab:

 

Margrethe medbragte regnskab, der så fint ud. Dog enedes vi om at indlægsholdere i år skal være gratis !!

 

 

Brugergruppe mødet:

 

Afholdes den 31. marts 2011.

 

Sponsorater:

 

Følgende sponsorer spørges igen af:

 

JacoFi                                         Nanna

7N                                               Nanna

Strand og Donslund  Margrethe

Meisner IT                                  Birgit

CA                                               Flemming og Nanna (under møde med Andy)

 

Foreløbigt program:

 

 

8.30-9.00

 

                            Registrering og morgenkaffe

 

 

9.00-9.30

 

                                         Generalforsamling

 

 

9.30-10.30

 

                                            CA roadmap

 

                                            Andy Wyat

 

 

10.30-11.00

                                                  Kaffe

 

10:00-12.00

                                          

                                           IET nyheder

 

                                               Darius

 

 

12.00-13.00

Frokost

 

13.00-13.50

 

Gen

 

Sjove ting udviklet i Gen

 

 

Agile programming

 

Per Strand

14.00-14.50

 

Guardien

 

KMD viser deres brug af COV, VerifIEr og Object list +

 

Lille update på XTRACE fra Henrik Meisner

 

 

Cloud programming – hvad og hvordan ?

 

14.50-15.20

Kaffe

 

15.20- 16.30

 

                                       Dagens sidste indlæg

 

 

16.30-16.45

 

                                    Afslutning og opsamling

 

 

16.45-???

 

                                          Aftenarrangement

 

 

 

 

 

 

Det blev besluttet at brugergruppemødet den 31. marts 2011 afholdes, og prisen bibeholdes på 900,- kr for deltagelse.

 

Lise Stryhn fra ELM melder at der er reserveret på Scandic, og hun går i gang med at finde restaurent og menu forslag.

 

Opgaver:

 

Alle kigger på emner til afslutningsindlægget. Tim snakker med fruen om Geocatching, Margrete og Flemming ser om nogen i COOP kan fortælle noget om internetbutikker el.lign, Nanna snakker emd Rene Løde om Cloud Computing, dette snakker Flemming og Nanna også med CA/Andy om.

Tilbagemeldinger gives på mail til bestyrelsen senest 1/11 !!

 

Ligeledes kigger alle også på indlæg til ’sjove ting udviklet i Gen’ !!

 

 

 

Bestyrelsen takker KMD for godt værtskab, og Flemming for sigthseeing.