Referat af bestyrelsesmøde i Den Danske Genbrugergruppe.

Sted:                  IBM

Dato:                  27-10-2011

Tilstede:            Nanna Stäcker (KMD) , Flemming Mølgaard (KMD) , Margrethe Klostergaard (Coop),

Timothy O Russel (IBM), Anders Nielsen (Nykredit), Flemming Poulsen (Coop)

Referent:         Margrethe Klostergaard

 

1. Evaluering af sidste brugergruppemøde:

Selve mødet gik godt og indlæggende var rigtig gode.

Logistikken omkring mødet, kaffepauser og frokost var ikke optimale. Vi skal finde et nyt sted.

Margrethe rykker Birgit for referatet, som endnu ikke er kommet.  

 

2.  Idéer til indlæg til næste møde og program:

9.00-9.30         Generalforsamling

9.30-10.30        CA roadmap   

                             Nanna kontakter Andy og fortæller at vi ikke er interesseret i ”Salgsgas”.

10.30-11:00      Kaffe                                                

11.00- 12.00     IET nyheder

                             Nanna kontakter Darius                                                                                                                             

12.00-12.30      xTrace Erfa

De fleste bruger xTrace nu og må have samlet en del erfaringer og gode idér til yderligere forbedringer.

                             Nanna kontakter Henrik Meisner

12.30-13.30      Frokost

13:30-14:15      Eclipse / General Update

Hvad er Eclips?

Tim finder en IBMér som kan fortælle om det

14.15 -15:00     Gen’s new Toolset 

                             Hvordan ser det nye Toolset ud, når det bliver Eclips baseret gerne med live demo

Nanna kontakter Andy

15:00 -15:30     Kaffe

15.30-16.30      Globaliseringhvad det betyder i vores virksomheder.

Alle snakker om outsourcing, men hvad betyder det for ”os”, hvilke erfaringer har vores virksomheder med hvor, til hvad og hvordan det med fordel kan anvendes.

Det må gerne være underholdende, lidt i stil med sidste års indlæg om ”En historie fra den virkelige verden”.

Anders  undersøger om finder en i Nykredit kan stille op

Flemming M. undersøger om en i KMD kan stille op

Tim undersøger om en i IBM kan stille op

Flemming P. undersøger om en i Coop kan stille op

16.30-16.45      Afslutning og opsamling

17.00–18.00     Rundvisning 

Nanna kontakter ELM og høre om hvordan den skal foregå. Hvis vi deles op i hold vil der være tid til en lille tur ud i byen.

18.00-                 Aftenarrangement

Tilbagemeldinger om indlægsholder senest 1. december

 

3.Oplæg fra ELM:

Tilbuddet fra Det Ny teater ser interessant ud, selvom vi har været der før.

Vi går videre med det, da det økonomisk ser forsvarligt ud og vi ønsker et nyt sted.

 

4.Evt.

Sponsorer der skal kontaktes:

Flemming M. kontakter CA

Nanna kontakter Strand & Donslund,  JaKoFi, 7N og Meisner IT

 

 

Bestyrelsen takker Tim og IBM for et godt møde og et flot værtskab.