Program - COOL brugergruppemøde 12. april 1999

9.00-9.10

Velkommen
Præsentation af dagens program, praktiske forhold m.m.

9.10-10.00

Stiftende generalforsamling
Se vedlagte dagsorden

10.00-10.15

Pause

10.15-11.00

Fremtidens udfordring i systemudvikling
ved Ejnar Jensen, Jyske Bank
Jyske Bank er inde i en proces med en vurdering af hvordan COOL-produkter skal indgå i fremtidens systemudvikling.
Hvorledes bliver vægten mellem 3270, Client/Server og Web applikationer?
Hvordan med teknologi og værktøjer og hvilke kvalifikationskrav stiller dette til systemudviklerne?

11.00-11.15

Pause

11.15-12.00

Hvornår dør COOL?
ved Thorvald Aagaard, Webtrade Aps
Fremtidens applikationer vil i stor udstrækning blive web-applikationer.
Vil COOL:Gen kunne overleve endnu et skift i platform ?
Findes der alternative udviklingsværktøjer, eller skal vi endnu en gang starte fra bunden af.

12.00-13.00

Frokost

  A: Metode/analyse B: MM/CE/CSE/GuardIEn C: Teknik/konstruktion

13.00-14.15

Fremtidens analyseværktøj
Sterlings strategi på dette område?
COOL:Gen, COOL.Biz, COOL:Spec?
Advisor og "Method 1"!
Strategien i de forskellige firmaer?
CBD og ModelManagement
Anbefalinger og praktiske erfaringer med Model Management i relation til CBD.
Y2K test

Erfaringer med test af COOL:Gen + COOL:Gen genererede applikationer.

  Udviklingsmodeller.
BSI, MDR, RAD, DSDM o.s.v.
Hvilke modeller anvendes i teorien og i praksis hos de forskellige firmaer?
Hvad er erfaringerne?
  RoboHELP

Erfaringer / præsentation ved Preben Nilsson, BEC.

14.15-14.30

Pause

  A: Metode/analyse B: MM/CE/CSE/GuardIEn C: Teknik/konstruktion

14.30-15.30

CBD og specifikationslag
Praktiske erfaringer med CBD?
Hvem følger CBD fuldt ud og hvad er erfaringerne - såvel positive som negative?
Encyclopedia
Erfaringer/problemstillinger i relation til funktionalitet m.m.
Forskelle på CE og CSE.
Vil Sterling fortsat have 2 modeller?
COM Proxies
Erfaringer og problemer med anvendelse og setup.
  Applikationsarkitektur
Fra "spagetti" til komponenter!
Planer/praktiske erfaringer med at nedbryde store globale og komplekse datamodeller i komponenter.
  Java og COOL:Gen
Erfaringer med JAVA og COOL:Gen

15.30-16.00

Pause med kaffe, kage og tid til firma til firma dialog

16.00-17.20

Nyt fra Sterling/Adaptive Systems A/S

17.20-17.30

Afslutning
Evaluering af dagens forløb, mødeform m.m.

18.00-???

Spisning og socialt arrangement ved Adaptive Systems A/S