Program - COOL brugergruppemøde
17. november 1999
Tid Emne
9.00 - 9.15

Velkomst
v. Kim Hjortholm

9.15 - 10.00

Successiv udvikling vha. COOL:Gen og CBD
Udvikling af nyt lønsystem vha. COOL:Gen og CBD v. Hans Lynnerup KMD AS

10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Web i Gen
v. Morten Strand, Adaptive Systems
  Stream A
Analyse
Stream B
Repository/GuardIEn
Stream C
Teknik/Konstruktion
11.30 – 12.30 Del 1: Metoder og værktøjer
Upgrade til COOL:Gen 5.1
v. Annemette Pedersen og Jette Sangberg, KMD AS
Com proxy part 2
v. Anders Boelt, FDB
Systemdokumentation
v. Preben Nilsson, BEC
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Del 2: Datamodeller / værktøjserfaringer.
Del 3: IE,CBD,OO - erfaringsudveksling.
Drift og optimering af C:G miljøet
v. Kim Hjortholm, KMD AS
Integration/"broer" fra og til COOL:Gen
v. Flemming Mølgård, KMD AS
14.30 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Sterling Software update
v. Adaptive Systems
16.00 - ...... Spisning og aften arrangement

Noter vedr. indlæg:

Web i Gen

Morten Strand vil præsentere mulighederne for Internet generering med COOL:Gen.

Det er desværre nok for sent at få indflydelse på produktstrategien, men vi mener stadig præsentationen er relevant. Vi kan så indbyrdes diskutere om de præsenterede produkter er gode nok, eller om hvilke andre produkter vi vælger til at lave I*net systemer med.

Del 1: Metoder og værktøjer.

Med COOL:Gen 5.1 følger Advisor og her er der mange henvisninger til COOL:Biz og COOL:Spex. Betyder det at vi er nødt til at anskaffe alle tre værktøjer for metodemæssigt at kunne følge med stømmen metodemæssigt?

Adaptive Systems A/S kommer med et oplæg til de forskellige værktøjskombinationer (Gen, Biz+Gen, Biz+Spex+Gen, ???) - herunder fordele og ulemper samt en anbefaling af hvad vi metodemæssigt bør udføre i hvilke værktøjer inden for disse kombinationer. Efterfølgende tages en diskusion omkring hvor vi strategisk befinder os i de forskellige danske firmaer. Hvert firma bør til mødet medbringe nogle overvejelser i relation hertil?

Del 2: Datamodeller/værktøjserfaringer.

Erfaringer med (globale) datamodeller - fordele/ulemper - værktøjer. Forsvinder globale modeller og erstattes af specifikations/implementeringsmodeller i en CBD-verden eller af virksomhedsmodeller i en Biz-verden? Tidligere var metoden mange steder, at der i COOL:Gen skulle være en global datamodel over virksomhedens data - både logisk og fysisk - og uanset om systemerne var udviklet via COOL:Gen eller via andre værktøjer. Er dette stadig strategien eller er COOL:Biz et bedre alternativ. Et par firmaer vil komme med nogle praktiske erfaringen i relation til modellering i hhv. Gen og Biz.

Del 3: IE,CBD,OO - erfaringsudveksling.

De fleste har nu brugt IE i kortere eller længere tid, og der har også været snakket meget om CBD og OO. CBD har nu været på banen så længe, at undskyldningen med at det er noget nyt, som vi ikke har forholdt os til endnu, ikke holder længere. Hvad er status reelt i de forskellige virksomheder? Hvem går OO og/eller CBD vejen, og hvem holder fast i traditionel IE? Har vi brug for et tættere netværk i dagligdagen mellem de firmaer som metodemæssigt bevæger sig i samme retning?

Upgrade til COOL:Gen 5.1

COM Proxy part 2

Et indlæg om status på bruges af COM proxy interfacet i FDB.

Der vil blive fortalt om hvordan FDB bruger interfacet i forbindelse med internettet (sikkerhed, CICS opsætning, 7*24 åbning).

Systemdokumentation

Hvert firma tager erfaringer / eksempler med af, hvordan man har brugt informationerne i COOL:Gen repositoryet til at skabe systemdokumentation ud fra. Ud fra dette vil vi diskutere anvendelighed, muligheder etc.