Sæt  i kalenderen nu til...

Det danske COOL Brugergruppe møde

Onsdag d. 17. november 1999

Tema: Integration med COOL

Indhold

  1. Indkaldelse

  2. Oplæg til tema

  3. Skabelon for mødet

  4. Ny hjemmeside for gruppen

  5. Kontaktpersoner

1. Indkaldelse

Dette er en forhånds indkaldelse til næste brugergruppe møde således at I allerede nu kan sætte et  i kalenderen. Vi har brug for hjælp til indhold og afholdelse af mødet. Da brugergruppen drives af medlemmerne selv, vil vi gerne have hjælp fra Jer, og vi har derfor lavet en plan frem til brugergruppe mødet.

Forløbet frem til mødet er følgende:

Som ved de sidst afholdte møder er skabelonen for mødet at der først startes med fælles indlæg hvorefter der følger tre streams som man kan tilmelde sig. Til sidst vil der være en opsamling hvor Adaptive Systems fortæller om hvad der rører sig indenfor COOL området.

Pris for deltagelse til mødet forventes at blive 600 kr., hvilket udelukkende går til afholdelse af møde samt udgifter forbundet med det.

Vi opfordrer til at sende indkaldelsen ud i hele Jeres virksomhed således at alle får en chance for at sætte et kryds i kalenderen så tidligt som muligt. For tilmelding bedes I kontakte Jeres kontaktperson (se liste sidst i denne indkaldelse) som så indsender tilmeldelsen samlet til Adaptive systems via internet på adressen:

henriette_henum@adapsys.com

2. Oplæg til mødets tema

Temaet denne gang er 'Integration med COOL'. Mange virksomheder står i dag med et ønske og et behov for at kunne integrere deres edb systemer. Det besværliggøres af at der er en hastig udvikling indenfor udviklingsværktøjer, middleware, nye standarder osv. der gør at det til tider kan virke uoverskueligt hvad man skal satse på. Så det kan være nødvendigt at træffe nogle valg for hvad man ønsker at satse på. Desuden har mange virksomheder allerede flere forskellige udviklingsværktøjer, som har forskellige styrker, og som man også ønsker at kunne bruge. -Men kan de også bruges til fremtidens løsninger?

Der er flere spørgsmål end der er svar i dag. Alle taler om browser baserede applikationer men er det altid det bedste? -Og hvad med ens legacy systemer. Hvordan kan disse (gen-)bruges sammen med de nye applikationer?

Er CBD vejen til at opnå genbrug? Det er måske vejen til at opnå genbrug ved udvikling af nye applikationer. Ved opbygning af en stabil kerne af komponenter i virksomheden baserede på en komponentbaseret tankegang kan genbrugeligheden forhåbentlig forøges og muligheden for at købe sig til komponenter begynder måske at vise sig.

Kan COOL:Gen følge med i den hastige udvikling? Med den nye version 5.1 af COOL:Gen er der nu for første gang decideret understøttelse af udvikling af komponenter. Dette sker primært i form af nye objekttyper der muliggør en modellering af komponenter, interfaces etc. Tidligere har CBD i COOL:Gen udmøntet sig ved at man vha. navnestandarder har kunnet identificere sine komponenter og lign.

COOL Suiten udvikler sig hele tiden. Hvis man virkelig ønsker at ens virksomhed skal basere sig på komponenter hvad skal man så gøre? Skal man købe COOL:Biz og COOL:Spex og hvordan er integrationen egentlig indbyrdes imellem de forskellige værktøjer i COOL Suiten?

Indlæg på mødet

Der er mange spørgsmål at tage stilling til. Vi vil på mødet tage nogle af disse områder op. Hvis du sidder med lysten til at fortælle om dine erfaringer eller problemstillinger som du står med så vil vi meget gerne have at du laver et indlæg om det. Som det kan ses ovenfor så er der til primo Oktober mulighed for at komme med forslag til indlæg. Så fat pennen (tastaturet er del vel nu om dage...) og skriv til bestyrelsen med dine forslag.

Vi har både brug for fælles indlæg i starten af mødet, men også indlæg/oplæg til de tre streams der vil være efterfølgende. De tre streams vil fordele sig på:

Forslag til emner kan f.eks. være:

Hvis du står med en idé til indlæg mødet, eller selv har lyst til f.eks. at fortælle om dine erfaringer så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan finde vores e-mail adresser på den nye hjemmeside for COOL brugergruppen: www.cool-usergroup.dk.

3. Skabelonen for mødet er følgende:

Program for COOL brugergruppe møde d. 17. november 1999

9.00 - 9.10

Velkomst ved bestyrelsen

9.15 - 10.00

Fælles indlæg
Pause
10.15 - 11.00 Fælles indlæg
Pause
11.15 - 12.00  
Frokost
  A: Metode/analyse B: Repository/GuardIEn C: Teknik/konstruktion
13.00 - 14.00 ...   ... ...
Pause
14.15 - 15.15 ...   ... ...
Pause med kaffe og kage
15.45 - 17.00 Nyt fra Adaptive Systems / Sterling
17.00 - 17.30 Afslutning

4. Ny hjemmeside for brugergruppen

Som du måske allerede nu har opdaget, så har vi fået en ny hjemmeside, der har adressen www.cool-usergroup.dk. Du kan på hjemmesiden finde oplysninger om brugergruppen, dens medlemmer, referater fra bestyrelsesmøder og brugergruppemøder og meget mere. Alt sammen noget vi vil forsøge at bygge op som vi får materiale til det. Hvis du har forslag til indhold på hjemmesiden, så  kontakt da bestyrelsen som vil tage idéen op til overvejelse.

5. Kontaktpersoner i virksomhederne:

Kunde Kontakt GEN BIZ JEX DBA Business Team Enter- prise
ATP Kenneth Madsen       X X  
Bankdata Henrik Worm Wiingren / Kirsten Kondrup Andersen X X X      
BEC Preben Nilsson X     X X  

BRFKredit

Per Lambæk

      X X  

DDE

Lisbeth Pedersen

    X      

Enator

 

  X        

FDB

Anders Boelt Bagge-Petersen / Klaus Hansen

X          

FOFT

Freddie Drewsen

X          

Gensam

 

          X

Infocom

 

    X      

Jyske Bank

Ejnar D. Jensen

X          

Kapital IT (RD)

 

          X

KMD

Holger Hansen/Kim Hjortholm

X          

Kuwait Petrolium Danmark

 

    X  

 

 

Mærsk Data

Bo Dueholm Nielsen

X X        

Naval Material Command

 

    X      

Netlog

 

X          

Novo Nordisk

 

      X X  

Nykredit

Jan-Ove Nesheim

X   X

 

   

Post Danmark

Jan Sværd / Susanne Hass

X X        

SAS

 

  X        

SDC

 

      X X  

Statoil

Jesper Mourier

X          

Terma Elektronik

 

    X      

Top Danmark

 

      X X  

VP

Gunnar Emcken

X X