17. maj 2000

COOL:DK Brugergruppemøde

Idet vi fra bestyrelsens side beklager at vi ikke har kunnet arrangere et brugergruppemøde tidligere, har vi nu lagt os fast på en dato der hedder 14. september.

På næste side findes et oplæg til emner der kan tages op på mødet og vi håber selvfølgelig at I vil bidrage med både foredragsholdere/emner I gerne vil have behandlet på brugergruppemødet. Emner og foredragsholdere bedes sendt til bestyrelsen senest 1. august.

Kim Hjortholm fra KMD har valgt at udtræde af bestyrelsen primo maj og Jeg vil herefter fungere som kontaktperson/formand for brugergruppen. Bestyrelsen består herefter af Klaus Hansen, FDB, Preben Nilson BEC og Bo Dueholm Nielsen, Maersk Data.

Med venlig hilsen

Den Danske COOL Brugergruppe

Bo Dueholm Nielsen

Mulige emner:

Nye udfordringer, Euro

COOL porteføljen har I de sidste år ført en omtumlet tilværelse. 3 ejere på under 5 år, omstruktureringer i supportstrukturer, udviklingsafdelinger, Hvad bringer fremtiden, CA skandinavien + AS

COOL og internettet, opfølgning på MS(Adapsys) og PNN(BEC) indlæg 98

MF/COOL:Gen og TCP/IP, OKO (Maersk Data)

Status på Component Based Development, KMD/MD/???

Hvad sker der med brugen af COOL:Biz, MD/DDB?

ISSUG / Ny brugergruppe struktur, konsekvenser?

Hvad sker der rundt omkring?? Planer med COOL, omfang af nyudvikling