Den danske COOL brugergruppe

Torsdag d. 29. marts 2001

Præsentationer fra de enkelte indlæg kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Tid

Emne

9.00 - 9.45

Velkomst og Generalforsamling
(se vedtægter for dagsorden)

9.45 - 10.15

"Er FDC COOL?"
v/Erik Folkmann FDC

10.15 - 10.45

Kaffepause

10.45 - 11.30

"COOL:Gen i et WTS miljø"
v/Gunnar Emcken VP
COOL:Gen installeret på LAN

11.30 - 12.00

Status på hjemmesiden
v/ Jan-Ove Nesheim, Nykredit Data

12.00 - 13.00

Frokost

 

Stream A

Stream B

Stream C

13.00 - 14.00

"Data-historik"(1)
v/ Annemette Pedersen KMD

"GuardIEn og CBD"(2)
v/ Jette Sangberg FDC

"COOL:Gen og Web" (3)
v/Allan Højgaard Jensen Nykredit Data

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.15

"Migrering via indkapsling"(4)
v/Klaus Hansen FDB

"Opgradering af COOL: Gen til 6.0"(5)
v/ Ole Koch Mærsk Data

COOL:Gen og web (3) fortsat - "Web Client Enabling"
v/ Hans Lynnerup Adaptive Systems

15.15 - 15.45

Pause

15.45 - 16.15

"Komponentarkitektur"(6) v/Klaus Hansen FDB

"Håndtering af standardparametre til CS3.0"(7)
v/ Jette Nielsen FDC

" Com-proxy som Testværktøj"(8)
v/Lasse Geisler FDB

"Anvendelse af Excel og Word fra COOL:Gen"(8)
v/ Gert Egeberg FDB

"Anvendelse af Word API"(8)
v/ Claus Christian Jørgensen Mærsk Data

16.15 - 17.00

Adaptive Systems
v/Adapsys

17.00 - 17.30+

 Aftenarrangement
for dem, der ikke vil høre på support ->

CA support 
v/ Sean Bucknall CA

Herefter

Aftenarrangement
i samlet flok

Der tages forbehold mod ændringer.

De manglende beskrivelser på indlæg kommer senere.

Er FDC COOL?

COOL:Gen i et WTS miljø

Status på hjemmesiden

En kort præsentation af hjemmesiden:

Nedenstående indlæg til streams er nummeret. Disse numre skal I referere til ved tilmeldingen.

Data-historik(1)

Et oplæg omkring hvorvidt klassifikation af temporale data har relevans i CBD.

GuardIEn og CBD(2)

COOL:Gen og Web(3)

Kort præsentation af Nykredit's nye web arkitektur baseret på J2EE - fra COOL:Gen komponenten til browseren.

Bruges som oplæg til erfaringsudveksling:

Web Client Enabling

En præsentation af, hvad man kan med WCE.

Migrering via indkapsling(4)

Et bud på en migreringsstrategi fra en "spagetti" verden med 3270-brugerflader til en komponentverden med Web-brugerflader.

Opgradering af COOL: Gen til 6.0(5)

Komponentarkitektur(6)

Håndtering af standardparametre til CS3.0(7)

Kort oplæg til diskussion:

Com-proxy som "Testværktøj"(8)

I forbindelse med komponentudvikling, er det vigtigt at kunne teste sine operationer. På FDB har vi lavet et system, der gør implementering og registrering af Com-proxy's meget simpelt. Et nemt anvendeligt testværktøj i det daglige.

Anvendelse af Excel og Word fra COOL:Gen(8)

På FDB anvender vi Excel og Word i integration med COOL:Gen i forskellige sammenhænge. Gennemgang af teknikken bag - illustreret med et par konkrete eksempler.

Anvendelse af Word API(8)

Præsentattion af hvorledes Mærsk Data anvender Word API.

CA support præsentation

Sean Bucknall fra CA kommer til brugergruppemødet med henblik på at præsentere support-situationen hos CA: Hvad er status pt., og hvilke langsigtede initiativer er der i gang. Dette indlæg er primært interessant for support folkene i de enkelte firmaer - men alle er velkomne. Deltagere starter aftenarrangementet lidt senere end de øvrige.