Den danske COOL brugergruppe
Årsregnskab for perioden 01/01/2001 - 31/12/2001
Resultatopgørelse:
Indtægter
Deltagergebyr(81 personer) 48.600
I alt 48.600
Udgifter:
Brugergruppemøde 45.020
I alt 45.020
Årets resultat 3.580
Balance
Aktiver
Brugergruppekonto 36.663
I alt 36.663
Passiver
Egenkapital primo 33.083
Årets resultat 3.580
Egenkapital ultimo 36.663
I alt 36.663
Årsregnskabet godkendt af
Foreningens revisor den      /      2002
Ole Koch