Bestyrelsens beretning

Efter sidste brugergruppemøde bestod bestyrelsen af:

Jette Sangberg fra COOP Danmark formand
Jan-Ove Nesheim fra Nykredit medlem
Annemette Pedersen fra KMD medlem
Klaus Hansen fra COOP Danmark suppleant
Nanna Stäcker fra KMD suppleant

Medlem eller suppleant alle har indgået på lige fod i arbejdet i bestyrelsen. Da Annemette har skiftet arbejdsområde i sin virksomhed vil hun ikke fremover indgå i bestyrelsen; men hun har deltaget i arbejdet frem til og med dette møde. Nanna Stäcker indgår nu som bestyrelsesmedlem i stedet for Annemette. 
Vi siger tak for Annemettes arbejde i den forløbne periode.

Efter sidste brugergruppemøde, da vi havde erfaringerne i frisk erindring udarbejdede vi en køreplan indeholdende hvilke aktiviteter der skulle foregå og hvornår for at planlægge et brugergruppemøde. Denne plan har vi fulgt og sammen med en mail gruppe for bestyrelsen har det betydet at vi fysisk kun har behøvet at mødes en gang i løbet af året. Det var i november måned, hvor vi holdt et heldagsmøde.

Vi har været i kontakt med EDGE angående mulighederne og fordelene ved at være en LUG under EDGE. Christer Ahlstedt fra EDGE var med på vores bestyrelsesmøde og vi var alle meget positive. Efterfølgende er vi blevet mere skeptiske, da de ikke har levet op til vore forventninger. Mere om det under vedtægtsændringer. 

Vi har fået oprettet en mailgruppe, som bestyrelsen og medlemmerne indbyrdes kan bruge som kommunikationsmiddel. Der har ikke været så megen aktivitet; men den der har været har været positiv. Her igennem har vi også fået emner til vores Tema liste. Tak for det. Bliv endelig ved.
Bestyrelsen bruger e-mail listen til at sende information ud, så husk at tilmelde jer, hvis I ikke allerede er på listen. 

Vi har lige modtaget henvendelse fra Bankdata, at de gerne vil være med igen, og de vil blive tilføjet listen over firmaer tilknyttet gruppen med kontaktperson, når hjemmesiden bliver opdateret.

Vores blå bog på hjemmesiden, der var meget teknisk og forældet, er blevet erstattet af en Firmaprofil, med både teknisk information og fokusområder. Til kontaktpersonerne blev udsendt en skabelon, og tak fordi I brugte lidt tid på at udfylde den. Firmaprofilerne kan ses på hjemmesiden under Blå bog. Ser frem til at de sidste to firmaer får udfyldt deres.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre jer alle til at reagere positivt på vores henvendelser angående indlæg til brugergruppemødet. 

Husk bestyrelsens rolle er at administrere og formidle - ikke at finde på.