Den danske COOL brugergruppe

Torsdag d. 14. marts 2002

Tid

Emne

8.30 - 9.00

Registrering og morgenmad

9.00 - 10.00

Velkomst og Generalforsamling

(se vedlagte dagsorden)

10.00 - 10.30

Kaffepause

10.30 - 11.30

Adaptive Systems v/Adapsys

WebSydian pręsentation

11.30 - 12.00

Networking

12.00 - 13.00

Frokost

 

Stream A

Stream B

Stream C

13.00 -14.00

Komponentkatalog(1)

v/Annemette Pedersen KMD

Nykredit pręsentation

GuardIEn(3)

GuardIEn og CBD

v/ repræsentant fra IET

Pręsentation

Interface fra COBOL/IDEAL til COOL:Gen genererede offentlige operationer(5)

v/ Flemming Poulsen

COOP Danmark A/S

14.00 - 14.30

Kaffepause

14.30 - 15.30

CBD-Specifikationer(2)

v/Klaus Hansen

COOP Danmark A/S

Legacy-databaser i COOL:Gen(4)

v/ Anders Hagelund,

COOP Danmark A/S

Pręsentation

Application Response Measurement (ARM)(6)

v/ Christian Kullmann,

SMT Data

Pręsentation

15.30 - 16.00

Networking

16.00 - 17.00

Afslutning

17.00 -

Aftenarrangement

Ret til ændringer forbeholdes!!

Nedenstående indlæg til streams er nummeret. Disse numre skal I referere til ved tilmelding.

Komponentkatalog(1)

Vi har i C:G-miljøet altid savnet et on-line komponentkatalog. Nu er flere virksomheder selv gået i gang med at producere et sådant, og der er derfor en stor sandsynlighed for, at vi kan hente ideer fra hinanden.

På sessionen vil Søren Hardenberg fra KMD, Klaus Hansen fra FDB samt Martin G. Jensen fra Nykredit præsentere firmaernes respektive komponentkataloger, herunder både deres layout samt deres tekniske opbygning.

CBD-Specifikationer(2)

Erfaringsudvekslinger omkring udarbejdelse af specifikationer.

Ideen er, at vi kommer med praktiske eksempler fra de respektive firmaer for at vi kan høste nogle erfaringer på tværs omkring hvad en sådan bør indeholde.

GuardIEn(3)

Repræsentant fra IET vil gennemgå, hvorledes man anvender GuardIEn i en CBD verden.

Legacy-databaser i COOL:Gen(4)
COOP Danmark A/S har implementeret ERWin som datamodelleringsværktøj for alle platforme. Få en orientering om hvordan COOP Danmark A/S har fået ERWin og COOL:Gen til at "spille sammen", og hvordan det er nemt og hurtigt at hente legacy-databaser ind i COOL:Gen via ERWin og middleware-produktet TOOLBUS.

Interface fra COBOL/IDEAL til COOL:Gen genererede offentlige operationer(5)

Da vores gamle systemer skal benytte vores nye operationer, er der behov for :

Løsning - maskinel dannelse af :

Application Response Measurement (ARM)(6)

Indhold

  1. Introduktion til ARM API standarden.
  2. SMT Datas løsning til opsamling, konsolidering og præsentation af svartidsmålinger.
  3. Nykredits anvendelse af SMT Datas løsning til opsamling af svartider for CoolGen applikationer.
  4. Spørgsmål og diskussion.

Deltagere

Varighed

Indlæg: 30 minutter

Spørgsmål og diskussion: afhængigt af spørge-/diskussionslyst.