Den danske Advantage Gen brugergruppe

Torsdag d. 13. marts 2003

 

Tid

Emne

  8.30 – 9.00

Registrering og morgenmad

  9.00 – 9.30

Velkomst og Generalforsamling

(se vedlagte dagsorden

  9.30- 10.30

Advantage Gen - status og fremtid (A)

v/ teknisk direktør  Bjarne Rasmussen

 CA Danmark

 

Præsentation

 10.30-11.00

Kaffe

 

 11.00-12.00

Architecture(B)

v/ Dave Tomkins

JUMAR Solutions

 

Præsentation 

 12.00-13.00

Frokost

 

 

Stream A

Stream B

Stream C

 13.00-13.45

Arkitektur (1)

v/ Klaus Hansen

COOP Data

 

Præsentation

HK - Erfaringer med udvikling af større CBD projekt (4)

v/Claus Christian Jørgensen, Mærsk Data

 

Præsentation

Web Services Demystified - What are Web Services & how should they be used? (7)

v/Andy Scott

JUMAR Solutions

 

Præsentation

13.45-14.00

Pause

 

14.00-14.45

CBD – fra analyse til komponenter(2)

v/Lars Frederiksen

COOP Data

 

Præsentation

Dokumentation af komponenter i XML(5)

v/Flemming Poulsen COOP Data

 

Præsentation

Demo

TCP/IP anvendelse ifm. Gen (8)

v/Flemming Mølgård, KMD

og Martin G. Jensen, Nykredit

 

Præsentation

 

14.45-15.15

Kaffe

 

15.15-16.00

Håndtering af dataændringer til komponenter(3)

v/Lars Frederiksen

COOP Data

 

Præsentation

How do we do WEB?(6)

v/ Lasse Geisler

COOP Data

 

Præsentation

 Batch trace(9)

v/Flemming Poulsen

COOP Data

 

Præsentation

16.00-16.15

Pause

 

16.15-17.00

IOCORE (C)

 

Præsentation 

17.00 - ?

Aftenarrangement

 

Advantage Gen - status og fremtid (A)

Dette indlæg vil give et overordnet billede af Computer Associates fokus på software løsninger anno 2003 og CA's fokus på produkt innovation, kvalitet og support.

Bjarne Rasmussen vil give en status på Advantage Gen (COOL:Gen) og den udvikling, der har været de seneste år.

Derefter en briefing om CA's fokus på Web Services, herunder Gen's rolle i denne verden i relation til .Net, Java og integration til den "gamle" verden af systemer, data og programmer.

 

Architecture(B)

Dave Tomkins emphasises the importance of developing a strong but appropriate CBD architecture as a basis for building CBD systems.

With the use of real project illustrations, he discusses how the architecture can be built from formal business requirements, and how the architecture task can be completed in a way that provides advantages in the build and delivery phases of the project, and flexibility to support future

e-business initiatives. 

A variety of aspects including method and approach, standards and guidelines, tool support, organisation, staffing and education are all considered in completing the key architecture development phase. 

 

CBD – Arkitektur (1)

Formålet med denne session er udveksling af erfaringer med hensyn til opbygning og styring af en komponentarkitektur.

Hvordan sikrer man en sammenhængende arkitektur på tværs af projekter?

I COOP Data har vi taget udgangspunkt i ”Zachmans Framework” og nogle proces- og begrebsmodeller for en detailhandelsvirksomhed. Som oplæg til en erfaringsudveksling vil vi kort præsentere disse tanker samt hvordan vi i praksis benytter dette til styring af komponentarkitekturen.

Herefter håber vi, at vi kan få en erfaringsudveksling omkring hvilke modeller man andre steder bruger ift. komponentarkitekturen.

 

CBD – fra analyse til komponenter (2)

Jeg vil præsentere de erfaringer og tanker vi har gjort os hos COOP Data, om hvordan man, udfra en analyse, når frem til at definere sine komponenter.

Jeg vil sætte vores erfaringer i relation til John Dodd’s præsentation, ”How to design a component architecture using Advantage Gen” på EDGE konferencen i London.

Herefter havde jeg forestillet mig, at vi tager en runde og hører hvilke erfaringer, I har gjort jer.

 

Håndtering af dataændringer til komponenter (3)

I COOP Data har vi en del standard systemer og decentrale applikationer som gemmer kopier af data, der ellers er indkapslet i komponenter. Dette giver os en hel del udfordringer mht. synkronisering af disse redundante data.

Jeg vil kort gennemgå problemstillingen og de løsningsmodeller som vi er kommet frem til i  COOP Data.

Herefter håber jeg, at vi kan få en diskussion og nå frem til flere og forhåbentlig bedre løsninger.

 

HK - Erfaringer med udvikling af større CBD projekt(4)

Indlægget vil se på projektet set fra oven og bl.a. indeholde følgende punkter:

- Skæring af komponenter

- Komponent typer

- Projekt styring

- GuardIEn opsætning

Organisation og kundeforhold vil ikke indgå i præsentationen.

 

Dokumentation af komponenter i XML(5)

I COOP Data har vi lagt en komponent over vores CSE, det giver os mulighed for at udtrække dokumentation af vores komponenter.

 

Der er udviklet 3 applikationer

Den dokumentation der dannes fra de 3 applikationer, udskrives i XML format.

 

 

 

 

How do we do WEB?(6)

En gennemgang af, hvordan vi laver WEB applikationsudvikling i en Advantage Gen komponentbaseret verden i COOP Data.

Der vil primært blive fortalt om intranet-applikationsudvikling.

Hvad forstår vi ved en Applikation

Opdeling/arkitektur (herunder genbrug af applikationsdele)

Udviklingsproces

Standard (standardsite)

 

Web Services Demystified - What are Web Services & how should they be used? (7)

* Introduction describing how J2EE provides a mature architecture for business logic implementation and how web services have evolved as a natural extension to the J2EE component model providing an XML based protocol complete with unified component description & discovery.

 

* Web Service invocation via SOAP (Simple Object Access Protocol) interfaces - description of the extensible XML messaging protocol that forms the basic foundation for Web Services

 

* Component description via WSDL (Web Service Definition Language) XML documents - all of the information needed to access and use a Web Service.

Demonstration  highlighting the stages typically associated with 'manual' implementation of a simple Java Web Service:

 

* Creation of a Java class to implement required business logic

 

* Conversion of the Java class to a Web Service via deployment to a SOAP server

 

* Generation of client access classes - demonstrate automated generation of WSDL resulting from deployment of the web service.  (Reference the HOW, WHAT, and WHERE aspects of the Web Service description contained within the generated WSDL XML document)

 

* Development of a client application to invoke the implemented Java Web

Service

 

* Running the deployed Web Service - description of SOAP message communication between client and server

 

Re-using existing J2EE resources (including EJB's generated from Advantage

Gen) via SOAP:

 

Approaches:

 

1. EJB Web Service Wrapper (SOAP - RMI integration)

 

2. Codeless (transparent) exposure of J2EE components as Web Services - access EJB's over SOAP without writing or changing any code

 

Demonstration highlighting Web Service implementation of Advantage Gen EJB's

 

Web Services Publishing

 

* UDDI - Universal Description, Discovery, & Integration. Discussion of Web Services registries as a mechanism for advertising and publishing web services

 

Public Registries

 

 

TCP/IP anvendelse ifm. Gen (8)

Denne session er tænkt som en erfaringsudveksling over emnet efter et lille

oplæg fra KMD og Nykredit!

KMD's og Nykredits erfaringer med anvendelsen af TCP/IP

Erfaringer med exits, hvad skal man passe på, hvilke versioner, CICS opsætning,

CM- og COM Proxy opsætninger.

Hvordan er sikkerheden ? Kan det performe ??

Status på fejl ...

 

Batch trace(9)

I COOP data har en af vores dygtige udviklere lavet en batch trace facilitet. Man har for såvel procedure steps som action blokke mulighed for trace på statement niveau.

 

Funktionen styres af et dataset, hvor man angiver det logiske navn på objectet der traces og fra - til linie der traces. Berørte variables værdi udskrives også.