Bestyrelsens beretning

Efter sidste brugergruppemøde består bestyrelsen af:

 

Jette Sangberg fra Coop Norden IT                               formand

Jan-Ove Nesheim fra Nykredit                                       kasserer

Nanna Stäcker fra KMD                                                 medlem

Birgit Kjærgaard fra VP                                                  suppleant

Thomas A. Andersen fra Mærsk Data     suppleant

 

Arbejdet i bestyrelsen

Der er blevet afholdt to møder i løbet af året. 3 juni hos KMD, og et 26 november hos VP, hvor vi planlagde næste brugergruppemøde. Det øvrige arbejde er primært foregået via e-mail.

Samarbejde ophørt med IOCORE, da de ikke længere har ansvaret for Advantage Gen. Betød flytning af konto til eget regi. Jan-Ove er blevet kasserer, og der er oprettet konto i Nykredit bank.

 

Til praktisk arbejde i forbindelse med møderne anvender vi ELM event center.

 

CA brugergruppe og samarbejde med CA

Sidste år blev vi tilmeldt som CA brugergruppe, og i løbet af 2003 har det betydet, at jeg har været til CARE konference i forbindelse med CAWorld. Der deltog ca.180 brugergruppeformænd fra hele verden. Der var tæt dialog med de ansvarlige for i vores tilfælde Advantage Gen, så hvis I har nogle punkter I gerne vil have videregivet, så skriv til mig eller mail listen, så kan jeg tage det med i maj,  når jeg skal af sted igen.

 

Jeg har også deltaget i et arrangement for alle danske brugergruppeformænd. Her blev vi præsenteret for CA’s Customer Relationship afdelingen, hvor Tina Havsted er kontaktperson. Denne afdeling bistår bl.a. brugergrupper med hjælp til at skaffe CA foredragsholdere, gratis mødelokaler (ca. 30 personer) incl. forfriskninger, dækning af portoudgifter m.m . Da vi har så mange deltagere er det ikke aktuelt; men bestyrelsen har søgt om tilskud til vores aftenarrangement og fået 10.000 kr. Bestyrelsen  syntes det var vigtigt at kunne fastholde et socialt arrangement.

 

Hvis der er interesse for at vi skal arrangere halvdags seminarer i samarbejde med CA om ønskede emner, så kom endelig med forslag til emner.

 

Mailgruppeskift

Bestyrelsen har skiftet mailgruppe til Groupcare. Vi har haft lidt begyndervanskeligheder, men er nu så godt tilfreds, at vi vil flytte Gen mailgruppen over til Groupcare i løbet af foråret. Vi er utilfredse med de reklamer der bliver sendt ud med Domeus.

 

Indlæg fra 3. parts leverandør

Hvert år er der tradition for at invitere en 3.parts leverandør til brugergruppemødet, og vi forhørte os hos CANAM om de var interesseret. Det var de; men da de er bosiddende i Canada er omkostningerne store, så hvis en af deres europæiske partnere kunne foretage præsentationen ville det være fint for dem. Resultatet er blevet  at Henrik Meisner fra Meisner IT, som "forlænget arm" for Canam software præsenterer produktet XML Composer.

Så sent som for en uge siden blev vi kontaktet af Jumar Solutions, som gerne ville komme til vores brugergruppemøde og præsentere deres nye produkt; men det var desværre for sent, da agendaen var fyldt op. De havde haft en meget positiv oplevelse af deres besøg sidste år og ville meget gerne komme igen.

 

Citat fra mail :If there is an opportunity Andy and I (Dave) would be very happy to present on real customer experience (no sales as usual), or if that wont work maybe we could come and visit you to show the new capabilities. It would certainly be great to meet up with you all again in Copenhagen”.

 

DAR’s

Jan-Ove har længe prøvet at få Support til at udlevere de indrapporterede DAR’s. Endelig sidste uge fik vi tilsendt en oversigt, der ikke er specielt overskuelig, som de gerne ville have at brugergruppen prioriterede. Vi har ikke haft mulighed for på den korte tid at forberede noget til mødet, så vi vil vende tilbage med et forslag senere. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, og også takke alle jer der har afsat tid til at holde indlæg i løbet af dagen.