Den danske Advantage Gen brugergruppe

Torsdag d. 25. marts 2004

 

Tid

Emne

  8.30 – 9.00

Registrering og morgenmad

 

  9.00 – 9.30

Velkomst og Generalforsamling

(se dagsorden) 

  9.30- 10.30

 

WEB erfaringer med WGO v/Gunnar Emcken VP (A)

 

 10.30-11.00

Kaffe

 

 

Stream A

Stream B

Stream C

 11.00-11.45

XML Composer fra CANAM(1)

v/Henrik Meisner,

Meisner IT

 

CustomerConnect (4) v/Tina Havsted, CA

Udveksling af smarte tekniske features (7) v/Thomas Andersen, Mærsk Data

 

Præsentation

DTF makro

12.00-13.00

Frokost

 

13.00-13.45

Gen, CA og metode, nyt fra CAB’en (2) v/Lars Frederiksen, Coop Data

 

Præsentation 

GuardIEn erfa møde (5) v/Jette Sangberg, Coop Data

 

Præsentation

AdvGen & Java: Deployment & Testing with Apache Open Source (8)

v/ Tim Russell, Mærsk Data

 

Præsenation

13.45-14.00

Pause

 

14.00-14.45

Java Proxy i en J2EE akitektur (3) v/Jørn Madsen, IOCORE

 

Præsentation 

Klient til Excel Integration (6) v/Peter Youngman, Nykredit

 

Præsentation

Kode

 

WEB enablement (9) v/Martin Johem, CA

 

14.45-15.15

Kaffe

 

15.15-16.15

 

Strategi  og Status for Advantage Gen v/CA

 

16.15-16.45

 

Afslutning

 

16.45 - ?

 

 Aftenarrangement

 

Ret til ændringer forbeholdes!!


WEB erfaringer med WGO (A)

Gennemgang af VP's afprøvning af WGO - Web Generation Option.
I VP er al Web Enabling indtil dato lavet med Websphere Studio produkter.
Afprøvning af Advantage Gen WGO skal bl.a. afdække om VP kan/vil anvende denne mulighed fremover.
Der vil blive vist eksempler på en ren Advantage Gen applikation samt en Advantage Gen-PL1 applikation.  

 

XML Composer fra CANAM(1)

Præsentation og demo af produktet XML Composer fra CANAM.

 

Gen, CA og metode, nyt fra CAB’en (2)

Efter en årrække med stor usikkerhed på metodeområdet har CA igen meldt sig aktivt ind i debatten.

På årets CAB var der 2 dages metode forum. Der blev dels diskuteret RUP og IE, men samtidig fremlagde CA deres nye initiativ SOSA (Service Oriented Solution Approach).Jeg vil prøve kort at give min opfattelse af hvad der er sket i Gen miljøet på metodeområdet inden for de seneste år, udfra mine oplevelser på CAB og EDGE. Herunder de overordnede linier i SOSA som det ser ud på nuværende tidspunkt.

 

Java Proxy i en J2EE akitektur (3)

"En god J2EE arkitektur indeholder flere lag, bestående af genkendelige mønstre for Connector'er til andre platforme, for Session-ejb'er til håndtering af transaktioner, evt. til generering af webservices mv. og mønstre for model-view-control i web-laget.

Lagene præsenteres kort og der vises eksempler på hvordan Advantage Gen's Javaproxy passer ind i en sådan arkitektur. På den baggrund diskuteres de nye muligheder, Advantage Gen

leverer til J2EE/web-miljøer, og hvor den rette vej måske ligger."

 

CustomerConnect v/ CA (4)

CA's tidligere Online Supportportaler e-support og STAR TTC er blevet afløst af CustomerConnect, der indeholder SupportConnect (teknisk support portal) og AccountConnect (Kunderelateret portal). Disse nye portaler vil blive præsenteret.

 

GuardIEn erfa møde (5)

Hver installation præsenterer en status på GuardIEn, og hvad er sket siden sidst. 

 

Klient til Excel integration (6)

Overførelse af data fra en listbox i en GEN applikation til et Excel ark.

Hos Nykredit har vi udviklet en enkelt action block, som kaldes med en handle af en GEN-listbox. AB'en starter Excel og indsætter data fra listboxen.

AB'en er skrevet udelukkende i GEN (dvs. ingen eksterne programmer). Fordelen med AB'en er at det tager en udvikler ca. 2 minutter at at tilføje en knap med click-event indeholdende kald til AB'en. Brugen af AB'en kræver ikke at anvender har indgående kendskab til OLE

objekter.

 

Udveksling af smarte tekniske features (7)

Ideen med denne session er, at udviklerer kan udveksle forskellige smarte tekniske features, som de har udviklet i forbindelse med projekter.

Jeg har tænkt mig, at starte sessionen med at præsentere den indpakning af Client Manageren, som vi har lavet i en menu.

Præsentationen vil være af teknisk karakter og vil primært bestå af kodeeksempler.

Jeg håber, at en eller flere af de deltagende vil have tid og lyst til at gennemgå en eller flere af

deres egne tekniske features. Men det er ikke et krav for at deltage i sessionen.

 

AdvGen & Java: Deployment & Testing with Apache Open Source (8)

Getting started with:

  - Open Source Java (Server) Software (Tomcat/Jboss/Axis)

  - AdvGen Java deployment (ear,war,jar,jsp)

  - AdvGen Java Testing (e.g. Proxies)

  - AdvGen Web Services Wizard (time permitting)

Audience:  Gen Developers (Java Beginners, OpenSource Beginners)

 

WEB enablement (9)

Præentation af mulighederne med J2EE i Gen 6.5 med fokus på WGO (Web Generation Option) og HTML editing.

Dvs hvordan kan eksisterende eller nye modeller udvikles for at udnytte styrken i Gen til at skabe Web baserede J2EE løsninger med eksisterende udviklingsressourcer.