Generalforsamling 17. marts 2005

 

Dagsorden.

1.    Valg af ordstyrer

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Fastlæggelse af kontingent

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af 2 revisorer

9.    Eventuelt

 

Ad 5.

Der er 1 forslag fra bestyrelsen

 

Navneskift på brugergruppen.

Bestyrelsen har følgende forslag:

Den Danske Gen Brugergruppe

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7.

Nanna Stäcker (KMD) er på valg (modtager genvalg), Jette Sangberg (Coop Norden IT) ) er på valg (modtager genvalg).

Valg af 2 suppleanter. Birgit Kjærgaard VP (modtager genvalg), Thomas Andersen (modtager ikke genvalg).