Bestyrelsens beretning 2006

 

Efter seneste brugergruppemøde 17.3.2005 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Jette Sangberg, Coop                                formand

Jan-Ove Nesheim, Nykredit kasserer

Nanna Stäcker, KMD                               medlem

Birgit Kjærgaard, VP                                 suppleant

Niels B. Madsen, IBM                               suppleant

 

 

Arbejdet i bestyrelsen

Vi har holdt et bestyrelsesmøde, 21 november sidste år hos VP, hvor vi planlagde næste års brugergruppemøde (dette). Det øvrige arbejde er primært foregået via e-mail og tlf.  

Til det praktisk arbejde i forbindelse med det årlige brugergruppemøde har vi igen anvendt ELM event center.

 

 

CA brugergruppe og samarbejde med CA

I november 2005 deltog Jan-Ove i CARE konferencen i forbindelse med CA World 2005.

Der deltog ca. 145 brugergruppeformænd fra hele verden – men heraf kun 3 fra Gen miljøet …

Hovedpunkterne var mere fokus på kvalitet, ny organisation af User Group (PLC - Product Line Communities) samarbejdet samt en revitalisering af DAR-processen.

 

- PLC konceptet går ud på at arrangere de lokale brugergrupper i en paraply-organisation – som referer opad i et hierarki. F.eks. som hvis EDGE var samlingspunkt for alle ønsker/krav i Gen miljøet – og dermed talsmand for os op imod CA. (Det er det EDGE går efter !)

CA har arbejdet videre med dette koncept siden CARE - 19 april er pt næste milesten.

 

- DAR-processen:  CA har endeligt indset at den trænger til en ordentlig tur i vridemaskinen! Nye oplæg er at Suggestion Box nedlægges, at DAR’s som en selvstændig enhed nedlægges og erstattes/indarbejdes i Issue begrebet. Større attention på DAR’s i level-1 support samt månedlig review med product managers. Hvert kvartal udsendes krav til afstemning hos os – brugergrupperne.

Svar til os indenfor 1-2 måneder – om DAR er

- accepteret som ønske til fremtiden

- accepteret i specifik release

- afvist fordi allerede i produkt eller

- afvist

 

 

Networking

Vi har vores fine mail-liste – og der sker lidt på den i ny og næ – ikke meget, men forhåbentligt det der skal til? Forstået på den måde at jeg blot vil huske jer på at vi har listen – og vær ikke bange for at bruge den. Og hvis I er nogen der ikke er med på listen, så husk at det er den primære kanal til info fra bestyrelsen!

 

 

INNOtec analyse

Dem som er med på listen, kan måske huske at vi blev inviteret til at deltage i en undersøgelse af CA brugergrupper?

Resultatet af denne analyse er nu kommet – men den er ikke specielt interessant da kun 6 deltog ;-)

Af samme grund har jeg valgt ikke at sende den ud på mail-listen.

Evt. interesserede kan få rapporten ved henvendelse til undertegnede.

 

 

 

Mvh. Jan-Ove Nesheim

På bestyrelsens vegne