Den Danske Advantage Gen brugergruppe
Årsregnskab for perioden 01.01.2005 - 31.12.2005
Resultatopgørelse:
Indtægter
Nykredit 7.700,00
Coop Danmark 7.700,00
KMD 9.800,00
Strand & Donslund 700,00
Holst & Siegumfeldt 1.400,00
IBM 2.800,00
VP 5.600,00
BEC 2.800,00
7N 4.200,00
CA 2.100,00
Tilskud fra Meisner IT 4.373,00
Tilskud fra 7N 12.500,00
Tilskud fra CA Danmark 0,00
Renteindtægter   800,97
I alt      62.473,97
Udgifter
DK Hostmaster 62,50 Domænenavnet
TalkActive 143,75 Webhotel for hjemmesiden
Groupcare mailliste 90,00 Pr. år - efter behov
Drikkevarer til aftenarr. 4.373,00
Brugergruppemøde 60.105,00
I alt      64.774,25
Årets resultat:   -2.300,28
Balance:
Aktiver
Brugergruppekonto 35.200,70
I alt      35.200,70
Passiver
Egenkapital primo 37.500,98
Årets resultat -2.300,28
Egenkapital ultimo 35.200,70
I alt      35.200,70
Årsregnskabet er udarbejdet af kasserer Årsregnskabet er godkendt af revisor
Jan-Ove Nesheim, Nykredit den 30.01.2006 Ole Koch, IBM Transport & Logistics den ___.___.2006
Jan-Ove Nesheim, Nykredit Ole Koch, IBM Transport & Logistics