Generalforsamling 30. marts 2006

 

Dagsorden.

1.    Valg af ordstyrer

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Fastlæggelse af kontingent

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af 2 revisorer

9.    Eventuelt

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7.

Jan-Ove Nesheim (Nykredit) er på valg (modtager genvalg).

Valg af 2 suppleanter. Birgit Kjærgaard, VP (modtager genvalg), Niels B. Madsen, IBM  (modtager genvalg).