Bestyrelsens beretning 2007

 

Efter seneste brugergruppemøde 30.3.2006 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Jette Sangberg, Coop                               formand

Jan-Ove Nesheim, Nykredit                     kasserer

Nanna Stäcker, KMD                              medlem

Birgit Kjærgaard, VP                               suppleant

Niels B. Madsen, IBM                             suppleant

 

 

Arbejdet i bestyrelsen

Vi har holdt et bestyrelsesmøde, 24. november sidste år hos VP, hvor vi planlagde næste års brugergruppemøde (dette). Det øvrige arbejde er primært foregået via e-mail og tlf. 

Til det praktiske arbejde i forbindelse med det årlige brugergruppemøde har vi igen anvendt ELM event center.

 

EDGE konference

I juni 2006 deltog Jan-Ove i EDGE konferencen.

I den forbindelse gjorde han et stort arbejde sammen med andre brugergrupper for at få CA og EDGE i tale vedrørende z/OS runtime problemet. Som vi ved lykkedes det endelig at få gjort det klart at mange Gen installationer i hvert tilfælde i Europa ikke var i stand til at opgradere til Gen 7.x før man fik løst problemet med at kalde fra Gen 6.5 moduler til Gen 7.6 moduler.

 

Under konferencen deltog Jan-Ove også i et EDGE Leadership Summit, hvor målet var at samle alle Gen brugergruppe præsidenter fra hele verden. Formålet var at lægge en strategi for hvordan vi får gang i EDGE igen – hvilken rolle EDGE skal spille i CA’s nye udspil omkring brugergrupper (PLC = Product Line Communities). Her pointerede Jan-Ove vigtigheden af at EDGE gik ind i sagen. Desværre er der ikke sket meget siden juni 2006. EDGE hjemmeside er endnu ikke opdateret og det eneste udspil vi har hørt er ændringer i DAR-processen.

 

 DAR-processen: Siden sidst er processen lagt ud til EDGE og alle medlemmer af EDGE har modtaget en mail vedr. DAR afstemning. Vi forsøgte fra bestyrelsens side at få lavet en struktur hvor vi fra Danmark kunne foretage afstemningen samlet, men det viste sig at være umuligt. Hver enkelt repræsentant skulle underskrive tro og love erklæring til EDGE for at kunne modtage listen over DAR. Bestyrelsen valgte at trække sig fra videre koordinering.

 

 

Networking

Vi har vores fine mail-liste – og der sker lidt på den i ny og næ – ikke meget, men forhåbentligt det der skal til? Forstået på den måde at jeg blot vil huske jer på at vi har listen – og vær ikke bange for at bruge den. Og hvis I er nogen der ikke er med på listen, så husk at det er den primære kanal til info fra bestyrelsen!

 

Mvh. Jette Sangberg

På bestyrelsens vegne