Den danske Gen brugergruppe

Torsdag d. 29. marts 2007

 

Tid

Emne

  8.30 – 9.00

 

Registrering og morgenmad

 

  9.00 – 9.30

 

Velkomst og Generalforsamling

 

  9.30-10.30

 

SOA i Nykredit(A)

v/Søren Jensen, Nykredit

Præsentation (delmængde, kontakt Jan-Ove for yderligere info)

 

 10.30-11.00

Kaffe

 

Stream A

Stream B

11.00-12.00

 

IET Product Update (1)

v/Darius Panahy, IET

 

 

The GEN FILE MANAGER (FILEMAN)(2)

v/Dirk Cumps, KAIZEN Informatics bvba

Præsentation

 

12.00-13.00

 

Frokost

 

13.00-14.00

 

Gen 7.6 erfamøde (3)

v/alle

 

Performanceoptimering DB2 (4)

v/Jan Erik Jensen, JaKoFi

Præsentation, Detectoreksempler, Accesseksempler

14.00-14.15

 

Pause

 

14.15-15.15

 

GuardIEn erfamøde (5)

v/alle

 

AllFusion ERwin Data Modeler and AllFusion Gen - working together(6)

v/Steve Smith, Jumar

Præsentation

 

15.15-15.45

 

Kaffe

 

15.45-16.45

 

CA Roadmap AllFusion Gen/Product update/web-generering med live demo (B)

v/Andy Wyatt, CA

Præsentation

 

16.45-17.15

 

                                                           Afslutning                             

 

17.15 -?

 

 Aftenarrangement

 

 

Ret til ændringer forbeholdes!!

 

 

A) SOA i Nykredit

Udviklingschef Søren Jensen vil fortælle om Nykredits erfaringer med Service Orienteret Arkitektur (SOA).

Han vil præsentere Nykredits strategi for området, samt fortælle om implementeringen af denne, og hvilke erfaringer Nykredit har gjort sig på nuværende tidspunkt.

 

B) CA Roadmap AllFusion Gen/Product update/web-generering med live demo

This presentation provides an overview of enhancements made in the CA Gen product family in the most recent (7.x) releases.  It will go on to cover work in progress in the Gen 7.6 Priority Enhancement (PE) Release due out during the course of 2007 as well as laying out the current roadmap for releases of CA Gen beyond 7.6PE.  Time permitting and at the request of the group this session will conclude with a brief demonstration of the Web Generation Capability available with the initial CA Gen 7.6 release.

 

1) IET Product Update

IET will provide an overview of the latest releases of GuardIEn and genIE plus their new IETeGUI product. The presentation will also focus on the support provided in GuardIEn 7.6 to support new Gen r7.6 features designed to ease the transition to the new Gen r7* z/OS runtime architecture.

 
2) The GEN FILE MANAGER (FILEMAN),
A generic EAB for Sequential File processing in AllFusion GEN zOS Batch Jobs.

 

AllFusion GEN does not support handling Sequential Files although they are commonly used in Batch Jobs. Reading and writing this type of files causes the need for coding an External Action Block, each time again. Fileman, the GEN File Manager, makes such EABs superfluous and provides an overall solution by using a single module for all PS file type accesses. And it does that at a speed a hand-coded COBOL EAB can only dream of. The GEN File Manager is certainly not the biggest neither is it the cutest EAB used in the AllFusion GEN world today but it is by far the most frequently executed EAB ever.

 

3) Gen 7.6 erfamøde

Hvad er vores erfaringer med 7.6 og evt. 7.6+ indtil videre ?....

 

4) Performanceoptimering DB2.

Dette indlæg vil gennemgå nogle af principperne bag DB2's Optimizer og forklare, hvordan man skaffer information omkring DB2's valg af accessveje til dataene ved læsninger foretaget fra Gen.

 

Der kigges på fysikken bag DB2 tabeller og indekser for derved at kunne forstå den opnåede performance og mulighederne for at forbedre performance. Der berøres kort måleværktøjer og brugen af dem ved performanceoptimering.

 

Indlægget er relevant for udviklere, som gerne vil vide mere om de performancerelevante databasetekniske dele af Gen applikationer - en viden, som kan bruges i det daglige udviklingsarbejde.

 

5) GuardIEn erfamøde

Hver installation præsenterer en status på GuardIEn, og hvad der er sket siden sidst.  Max 10 minutter pr. installation.

Coop Norden IT vil fortælle om erfaringer med parallel udvikling i GuardIEn.

 

6) AllFusion ERwin Data Modeler and AllFusion Gen - working together  

The presentation will discuss and demonstrate how AllFusion ERwin Data Modeler and AllFusion Gen can be integrated into the same development life cycle. ERwin can be used for logical data modeling and physical database design, while Gen can be used for Application Delivery. Topics covered will include object mappings, transformation rules, automation and change control, and the presentation will include a demonstration of the ca smart Jumar:Links tool for integrating these two AllFusion products. Various usage scenarios will be discussed. Attendees will hear about how to use ERwin and Gen on new developments and how the combination of ERwin and Gen can be used to rapidly develop new web and J2EE applications against existing databases.