Den Danske Advantage Gen brugergruppe
Årsregnskab for perioden 01.01.2006 - 31.12.2006
Resultatopgørelse:
Indtægter
Nykredit 4.500,00
Coop Norden 5.500,00
KMD 5.500,00
Hejberg IT 500,00
FaMoos Consulting 500,00
Scandia Technologies 500,00
Holst & Siegumfeldt Consulting 1.000,00
Global Services Copenhagen A/S 4.500,00
Værdipapir Centralen a/s 4.000,00
KP Data 500,00
7N 5.000,00
CA 1.000,00
Tilskud fra Meisner IT 4.165,00
Tilskud fra Strand & Donslund 12.500,00
Tilskud fra 7N 12.500,00
Tilskud fra CA Danmark 12.500,00
Renteindtægter   983,35  
I alt      75.648,35
Udgifter
DK Hostmaster 45,00 Domænenavnet
TalkActive 145,00 Webhotel for hjemmesiden
Groupcare mailliste 90,00 Pr. år - efter behov
Drikkevarer til aftenarr. 4.165,00
Styr lige dit kropssprog foredrag 3.200,00
Brugergruppemøde 69.034,00
I alt      76.679,00
Årets resultat:   -1.030,65
Balance:
Aktiver
Brugergruppekonto 34.170,05
I alt      34.170,05
Passiver
Egenkapital primo 35.200,70
Årets resultat -1.030,65
Egenkapital ultimo 34.170,05
I alt      34.170,05
Årsregnskabet er udarbejdet af kasserer Årsregnskabet er godkendt af revisor
Jan-Ove Nesheim, Nykredit den 10.01.2007 Ole Koch, IBM Transport & Logistics den ___.___.2007
Jan-Ove Nesheim, Nykredit Ole Koch, IBM Transport & Logistics