Generalforsamling 27. marts 2008

 

Dagsorden.

1.    Valg af ordstyrer

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af regnskab

5.    Indkomne forslag

6.    Fastlæggelse af kontingent

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af 2 revisorer

9.    Eventuelt

 

 

Ad 5.

Der er ingen indkomne forslag.

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr

 

Ad 7.

Valg af bestyrelsesmedlem:

- Jan-Ove Nesheim, Nykredit er på valg (modtager ikke genvalg – ny skal vælges))

- Flemming Mølgaard, KMD stiller op til valg

 

Valg af 2 suppleanter:

- Birgit Kjærgaard, VP (modtager genvalg?)

- Niels B. Madsen, IBM  (modtager ikke genvalg)

- Tim Russel, IBM stiller op til valg