Indkaldelse til Generalforsamling i den danske Gen brugergruppe torsdag den 25. marts 2010 kl. 9.00

 

 

Hotel Scandic Copenhagen

Vester Søgade 6

1601 Kbh V

 

 

Dagsorden.

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af referent

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Fastlæggelse af kontingent

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af 2 revisorer

9.   Eventuelt

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7.

Nanna Stäcker (KMD) er ikke på valg.   

Flemming Mølgaard (KMD) er på valg, modtager genvalg  

Margrethe Klostergaard (Coop) er ikke på valg

Valg af 3 suppleanter.

Birgit Kjærgaard, VP modtager genvalg,

Flemming Poulsen (Coop) modtager genvalg

Timothy Russel (IBM) modtager genvalg

 

Ad 8.

Ole Koch (IBM) modtager genvalg

Suppleant Anders Nielsen (Nykredit)