Indkaldelse til Generalforsamling i den danske Gen brugergruppe torsdag den 29. marts 2012 kl. 9.00

 

 

Det Ny Teater

Gammel Kongevej 29

1601 Kbh V

 

Dagsorden.

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af referent

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Fastlæggelse af kontingent

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af 2 revisorer

9.   Eventuelt

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7.

Nanna Stäcker (KMD) er ikke på valg

Flemming Mølgaard (KMD) er på valg, modtager genvalg

Margrethe Klostergaard (Coop) er ikke på valg  

Valg af 3 suppleanter.

Timothy Russel (IBM) modtager ikke genvalg

Anders Nielsen(Nykredit) modtager genvalg 

Flemming Poulsen modtager ikke genvalg

 

 

Ad 8.

Ole Koch (IBM) modtager genvalg

Suppleant Anders Nielsen (Nykredit)