Referat af generalforsamling 21.03.2013

 

Dagsorden:

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af referent

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Fastlæggelse af kontingent

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af 2 revisorer

9.   Eventuelt

 

Ad 1.

Søren Gjesing (KMD) valgt uden modkandidat.

 

Ad 2.

Anders Nielsen (Nykredit) valgt uden modkandidat.

 

Ad 3.

Nanna Stäcker (KMD) fremlagde bestyrelsens beretning, og forsamlingen godkendte den.

 

Ad 4.

Margrethe Klostergaard (Coop) fremlagde regnskabet, og forsamlingen godkendte det.

 

Ad 5.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 6.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr blev vedtaget.

 

Ad 7.

Nanna Stäcker (KMD) blev genvalgt  

Margrethe Klostergaard (Coop) blev genvalgt

Flemming Mølgaard (KMD) var ikke på valg og fortsætter endnu et år

Valg af 3 suppleanter.

 Søren Gjesing (KMD) blev genvalgt

Anders Nielsen (Nykredit) blev genvalgt

Jens O. Jensen (Coop) blev genvalgt

 

Ad 8.

Ole Koch (IBM) blev genvalgt

Jette Sangberg (KMD) blev genvalgt

 

Ad 9.

Intet