Firmaprofil for Nykredit

 

Firmaoplysninger:

Navn:

Nykredit.

Vi er en intern IT-afdeling der udelukkende udvikler IT for Nykredit koncernen. Vi er ca. 300 ansatte - heraf ca. 70 Gen udviklere.
Vi har anvendt Gen siden 1989.

Dato:

7.6.2006

Fokusområder:

Værktøjer:

Hovedstrategien er fremover udelukkende at anvende Gen til at udvikle server komponenter (der indkapsler operationelle data via operationer). Brugergrænsefladen vil fremover være web-baseret (via non-Gen værktøj). Gen serverkomponenterne accesses fra brugergrænsefladen via et integrationslag bestående af web-services.

 

Metoder:

Jvf. vores IT-strategi er det besluttet at vi udvikler "komponentbaseret". Analyse og design foretages via UML-baseret teknikker – f.eks. Use Cases. Komponentdesign foretages via CBD jf. tilpasset udgave af CS 3.1..

3. parts produkter:

Navn:

RoboHELP, WinFun og ErWin (ikke ifm. Gen).

Udviklingsplatform mainframe:

Beskrivelse:

Z/OS, DB2 7.0, CICS TS2.1, Gen 6.5 sp3 og host encyclopedia

Vi udvikler 3270, Client/server og batch via Gen

Decentral udviklingsplatform:

Beskrivelse:

Client/server: Gen 6.5 sp3

Internet/J2EE: WebLogic, Idea, Ant, XMLSpy, CVS

Vi anvender Gen JavaProxy via JCA til access af Gen komponenterne

Afviklingsplatform:

Beskrivelse:

Z/OS, Windows XP, Oracle, DB2-host, UNIX, AIX, WebLogic