Den Danske Gen Brugergruppe

Velkommen til Den Danske Gen Brugergruppes hjemmeside.

Har du problemer med siden, links der er ikke virker mv. må du meget gerne kontakte webmaster.

Med hensyn til layout af hjemmesiden er den ret "dogme" indtil videre. Alle forslag til ændringer af grafik (logo), farver, skrifttyper osv. er meget velkomne.

Den Danske Gen Brugergruppe

Den Danske Gen Brugergruppe, som en uformel gruppe, har eksisteret siden 1991 hvor interesserede Gen kunder i de forskellige danske firmaer begyndte at mødes med jævne mellemrum, for at udveksle viden og erfaringer omkring IE og Gen.

Efter nogle år blev vi så mange at vi ikke mere kunne være samlet hos de enkelte firmaer. Så i 1999 stiftede vi den officielle Gen brugergruppe. Der blev valgt en bestyrelse og en økonomisk model blev aftalt. Siden 1999 har Gen brugergruppen stået for møderne.

Medlemmerne af brugergruppen er danske firmaer med en Gen licens. Medlemskabet koster kr. 3.000,- ifm. indmeldelsen og derefter ikke noget. Der er pt. 7 firmaer som er medlem. Alle medarbejdere i medlemsfirmaerne har adgang til vores aktiviteter. Der er udpeget en kontaktperson pr. firma og hvert firma har 1 stemme på generalforsamlingen og i andre sager der kræver afstemning.

Vi har et årligt brugergruppemøde med fokus på erfaringsudveksling og det sociale samvær. Mødet strækker sig over en hel dag - incl. et hyggeligt aftenarrangement i byen. Vi har en eller to hovedtalere samt typisk 6 paralelle sessioner. Vi anser pauserne for at være lige så vigtige! Foredragsholderene er typisk medlemmerne, CA og diverse 3. parts leverandører. Vi plejer at være omkring 60-70 deltagere.

Prisen for brugergruppemødet er omkring kr. 500-700,- pr. person. Dette afhænger af hvor mange penge vi kan skaffe i sponsorater fra CA og 3. parts leverandørerne.

Hjemmesiden er: http://www.gen-brugergruppe.dk/ - hvor man bl.a. kan tilmelde sig vores mail-liste.

Alt arbejde ifm. brugergruppen er baseret på frivillig arbejdskraft.

God fornøjelse.